Napínací šrouby

06.04.2022
Dynamický šroub
Dynamický šroub

Požadavek

Zákazník požadoval vyrobení napínacích šroubů, přesně dle dodaných originálních dílů. Vyrobit funkční kopii a vylepšit jejich mechanické vlastnosti, jelikož stávající napínací šrouby praskaly.

Řešení

Udělat detailní laboratorní rozbor dodaných kusů. Použít vhodnější vstupní materiály, zvolit správný postup tepelného zpracování a odladit připojovací rozměry.

Specifika

Sériovost 1000 sad/rok. Obsahem spolupráce je dodaní finálního produktu až k zákazníkovi.

Nejnověji realizované projekty

Máte zájem o komplexní strojírenské služby?

Vytvořte si webové stránky zdarma!