Dílec - napínák

01.03.2020

Realita

Požadavek zákazníka byl snížení ceny při zachování kvality a funkčnosti dílu. Byla provedena konzultace, diagnostika v provozu a analýza stávajícího problému ve výrobním procesu.

Požadavek

Provést výrobu vzorku, s testem v montáži, pro odladění výrobního procesu NAPÍNÁKU.

Specifika

Sériovost 120.000 ks/rok. Obsahem spolupráce je komplexní služba od materiálu až po pravidelné měsíční dodávky k zákazníkovi.

Máte zájem o komplexní strojírenské služby?

Vytvořte si webové stránky zdarma!