Páskovací kolečka

19.02.2020

Realita

Zákazník nás oslovil s požadavkem na výrobu náhradního dílu. Díky nedostupnosti výkresové dokumentace jsme provedli kompletní návrh tvaru a materiálového provedení. 

Technologický postup

Realizovali jsme diagnostiku problému s praskáním a úpravu vnitřního uložení pro odstranění vrubových míst. 

Výhoda

Díky této realizaci mohl zákazník dále provozovat stávající zařízení a vznikla mu úspora cca 150.000,- Kč za pořízení nového stroje. 

Máte zájem o komplexní strojírenské služby?

Vytvořte si webové stránky zdarma!